بیمه سفر

Travel Insurance

بیمه نامه عبارت است از پوشش صدمات بدنی و بیماری بیمه شده که پس از شروع سفر به خارج بروز نموده و یا عارضه ناگهانی و غیر قابل پیشبینی که ابتلا به آن یا آغاز آن پس از شروع سفر به خارج بوده و موجب درخواست امداد از طرف بیمه شده یا نمایندگان وی شود.

مزایای بیمه مسافرتی :

  • ارائه خدمات کمک رسانی به صورت ۲۴ ساعته و در تمام نقاط جهان
  • پرداخت هزینه های خسارت بصورت مستقیم به مراکز درمان (Direct Billing) در سراسر جهان و عدم نیاز بیمه گذار به پرداخت هزینه ها در سفر و رجوع مجدد به شرکت بیمه جهت دریافت آنها
  • رسیدگی به شکایات و همچنین پیگیری خسارات از طریق شعب بیمه و عدم نیاز به پیگیری امور از طریق شرکتهای خارجی
  • امکان بهره مندی از کلیه اطلاعات و موقعیت مکانی مراکز درمانی، پزشکان، داروخانه ها و مراکز فوریت های پزشکی در خارج از کشور
  • پشتیبانی اپراتور فارسی زبان
  • قابلیت طراحی طرح ها و قراردادهای گروهی منطبق با نیاز بیمه گذاران و جامعه هدف

(جهت دریافت بیمه مسافرتی باید بایکی از دفاتر بیمه که دارای مجوز صدور بیمه نامه مسافرتی میباشند قرارداد بسته که درحال حاضر آژانس قصرطلایی فاقد این قرارداد میباشد)