رزرو هتل بین المللی قصرطلایی(مشهد)

هتل بین المللی قصر طلایی

در سیستم رزرواسیون جدید هتل بین المللی قصر طلایی شرایط جدیدی برای سهولت میهمانان گرامی اضافه گردیده است. شرایط جدید علاوه بر صبحانه رایگان همراه با یک وعده غذای رایگان می باشد که در طول ۲۴ ساعت شبانه روز می توان از آن استفاده گرد. جزییات بیشتر شرایط جدید به شرح زیر می باشد :

 • رزرو با امکان لغو با خسارت + صبحانه رایگان
  • هزینه ابطال، تغییر تاریخ رزرو و تغییر نام از لحظه صدور واچر تا ساعت ۱۸:۰۰ روز قبل از ورود٬ ۱۵٪ از کرایه یک شب اقامت به تعداد اتاق های رزرو شده و از آن ساعت به بعد یک شب اقامت کامل به تعداد اتاق های رزرو شده خواهد بود.
 • رزرو با امکان لغو با خسارت + صبحانه و یک وعده غذایی رایگان
  • هزینه ابطال، تغییر تاریخ رزرو و تغییر نام از لحظه صدور واچر تا ساعت ۱۸:۰۰ روز قبل از ورود٬ ۱۵٪ از کرایه یک شب اقامت به تعداد اتاق های رزرو شده و از آن ساعت به بعد یک شب اقامت کامل به تعداد اتاق های رزرو شده خواهد بود.
  • امکان استفاده از یک وعده غذایی رایگان در هر ساعتی از شبانه روز وجود دارد.
 • رزرو با امکان لغو بدون خسارت + صبحانه رایگان
  • هزینه ابطال، تغییر تاریخ رزرو و تغییر نام از لحظه صدور واچر تا ساعت ۱۸:۰۰ روز قبل از ورود٬ رایگان بوده و از آن ساعت به بعد یک شب اقامت کامل به تعداد اتاق های رزرو شده خواهد بود.
 • رزرو با امکان لغو بدون خسارت + صبحانه رایگان و یک وعده غذایی رایگان
  • هزینه ابطال، تغییر تاریخ رزرو و تغییر نام از لحظه صدور واچر تا ساعت ۱۸:۰۰ روز قبل از ورود٬ رایگان بوده و از آن ساعت به بعد یک شب اقامت کامل به تعداد اتاق های رزرو شده خواهد بود.
  • امکان استفاده از یک وعده غذایی رایگان در هر ساعتی از شبانه روز وجود دارد.

 

رزرو کنید